Laiškas skaitytojui: apie profesionaliojo meno vietą Šiauliuose ir kitus (ne)svarbius kultūros lauko klausimus

Kelios citatos iš Seimo nario Stasio Tumėno padėjėjo humanitarinių mokslų dr. Nerijaus BRAZAUSKO straipsnio:

(…) Kitaip sakant, kelčiau hipotezę, kad atnaujinti abiejų kultūros centrų nuostatai buvo priimti (tądien buvo patvirtinti ir Šiaulių dailės galerijos nuostatai, ir Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ nuostatai) sustrategavus ne tik direktorės išleidimą į užtarnautą poilsį, „Laiptų galerijos“ renovaciją, bet ir būsimą įstaigos reorganizavimą, juridinio asmens pabaigą be likvidavimo procedūros, prijungimo būdu, kai vienas ar daugiau juridinių asmenų prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Jeigu taip bus, „Laiptų galerijos“ darbuotojai nesužinos to paskutinieji (kaip atsitiko renovacijos atveju), nes Civilinis kodeksas imperatyviai numato, kad juridinių asmenų reorganizavimo sąlygos privalo būti paskelbtos ne vėliau kaip likus trisdešimčiai dienų iki prijungiamo juridinio asmens dalyvių susirinkimo.

(…)

 „Laiptų galerija“, kurios likimas, regis, spręsis rugsėjo ar spalio mėnesį.

(…)

Mano galva, „Laiptų galerija“ ateityje galėtų tapti profesionaliojo meno Šiauliuose telkimo ir kompetencijų centru. Tai teigiu įvertindamas ir savo patirtį, nes esu vedęs literatūrinių renginių galerijoje, dalyvavęs renginiuose kaip žiūrovas ar eidamas Seimo nario Stasio Tumėno padėjėjo pareigas. „Laiptų galeriją“ reikia išlaikyti, o ne reorganizuoti, stiprinti, o ne silpninti, turtinti, o ne išdalinti.

Nekvestionuojant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos teisės įstatymų nustatyta tvarka steigti, reorganizuoti ir likviduoti savivaldybės kultūros centrus, derėtų pasakyti, kad tai, kas miestui yra reikalinga, sprendžia patys gyventojai, o ne miesto valdžia. Pastaroji išrinkta ne tam, kad įgyvendintų asmeninius norus, bet tam, kad atstovautų savivaldybės bendruomenės interesą, viešąjį interesą.

Skaitančius šį tekstą kviečiu atsakyti į klausimą: ką praras Šiauliai, jeigu „Laiptų galerija“ neteks savarankiško juridinio asmens statuso?

(…)

Visas straipsnis: https://www.skrastas.lt/komentarai/laiskas-skaitytojui-apie-profesionaliojo-meno-vieta-siauliuose-ir-kitus-nesvarbius?fbclid=IwAR2nfGpvbZRDKxmWnwcX4AvR71QItZXveMu098XfvhrARdaCfJ6b7gYIsgk

Dėkojame!


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau