„Salduvė“

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblis „Salduvė“ įkurtas 1986 metais. Ansamblis pasivadino istorinio piliakalnio, esančio Šiaulių miesto rytiniame pakraštyje ir vadinamo Salduvės kalnu, pavadinimu. Šiauliai – apskrities centras, kurio teritorijoje ribojasi dvi Lietuvos etninės sritys – Aukštaitija ir Žemaitija, todėl daugiausia „Salduvės“ repertuare aukštaičių ir žemaičių dainos, šokiai, instrumentinė muzika, žaidimai, pasakojimai, taip pat kitų Lietuvos etnografinių regionų kalendorinės dainos, romansai ir šiuolaikinės folkloro interpretacijos.

Ansamblyje groja, šoka ir dainuoja virš 20 dalyvių. „Salduvės“ instrumentinės grupės nariai muzikuoja įvairiais lietuvių liaudies instrumentais: smuikais, bandonija, basedla, armonika, dūdmaišiu, kanklėmis, ožragiu, lamzdeliais, skudučiais, daudytėmis, ragais, birbynėmis, pūsline, būgnu ir kt. Folkloro ansamblio nariai dėvi Aukštaitijos ir Žemaitijos etnografinių regionų tautinius kostiumus, kurie pasiūti pagal muziejuose išlikusius XIX a. pavyzdžius.

Salduvė“ daug koncertuoja, puoselėja ir skleidžia lietuvių liaudies muzikinį, choreografinį ir pasakojamąjį folklorą ne tik Šiaulių mieste, bet ir visoje Lietuvoje. Ne kartą dalyvavo folkloro festivaliuose „Skamba skamba kankliai“, „Baltica“ Vilniuje, „Saulelė raudona“ Plungėje, „Jurginės“ Palangoje, „Saulės žiedas“, „Ant rubežiaus“ Šiauliuose, „Atataria lamzdžiai” Kaune, „Tek saulužė ant maračių“ Nidoje, „Lek gervelie” Kelmėje, Lietuvos dainų šventėse ir kt.

Ansamblis dalyvavo bendruose muzikiniuose projektuose su folkloro dainininkėmis Veronika Povilioniene, Loreta Sungailiene, Rasa Serra, vokalinės perkusijos (Beatboxing) meistru  Shodekeh (JAV), saksafonininku Gediminu Brūzga, būgnininku Gintu Gascevičiumi, Lietuvos kariuomenės orkestru, Šiaulių pučiamųjų ir kameriniu orkestrais, Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansambliu „Saulė“, Šiaulių valsybinio dramos teatro aktoriais ir kt. Bendradarbiauja su Balingeno liaudies meno namais (Vokietija), organizuoja folkloro šventę „Atvažiuoja žolynai“, prisideda organizuojant tarptautinį folkloro konkursą – festivalį „Saulės žiedas“.

Folkloro ansamblis sėkmingai koncertavo užsienyje: Latvijoje (1993, 2005, 2008, 2013 m.), Čekijoje (1997 m.), Vengrijoje (1998, 2007 m.), Didžiojoje Britanijoje (1998, 2004 m.), Estijoje (1999, 2003, 2010 m.), Danijoje (2000, 2013 m.), Portugalijoje (2002, 2009 m.), Ispanijoje (2009 m.), Slovakijoje (2003 m.), Graikijoje (2006 m.), Turkijoje (2008 m.), Vokietijoje (2010, 2011, 2012, 2014, 2018 m.), Lenkijoje (2016 m.).

„Salduvė“ ne kartą dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos laidose, yra išleidusi 6 muzikinius albumus: „Salduvė” (1996 m.), „Patrepsėkim” (2000 m.), „Tarp aukštaičių ir žemaičių“ (2005 m.), „Išlieti meilę lyg šaltinį“ (2007 m.), „Kur eisiu, kur būsiu“ (2019 m.), „Skamba dainos vakarais“ (2020 m.). „Salduvės“ atliekami kūriniai skamba kompaktinių plokštelių rinkiniuose: „Duokim garo!“ (2001, 2004, 2009 m.) , „Sackpfeifen in Schwaben“ ( 2012, 2018), „Kindertanze unserer Nachbarlander“ (2015 m.), „Šiaulėške žemaitėška i aple Žemaitėjė“ (2016).

Už puikius kūrybinius pasiekimus ansambliui „Salduvė“ buvo paskirta geriausio 2008 m. Lietuvos miesto folkloro ansamblio nominacija ir įteikta „Aukso paukštė“.

Ansamblio vadovas Darius Daknys.

Daugiau informacijos galite rasti folkloro ansamblio „Salduvė“ „Facebook“ puslapyje.

Visus folkloro ansamblio „Salduvė“ muzikinius albumus galite klausytis muzikinėse platformose Pakartot https://www.pakartot.lt/project/salduve ir Spotify.

 

Folk ensemble “Salduvė” at Šiauliai City Culture Center “Laiptų galerija”

The folk ensemble “Salduvė” at Šiauliai City Culture Centre “Laiptų galerija” was founded in 1986. The ensemble was named after a historical medieval hill-fort called Salduvė Hill located on the eastern outskirts of Šiauliai city. Šiauliai is the center of the county whose territory embraces two bordering Lithuanian ethnic areas: Aukštaitija (Higher Lithuania) and Žemaitija (Samogitia). Therefore, the repertoire of “Salduvė” consists mainly of songs, dances, instrumental music, games, story-telling originating from these two regions, as well as calendar songs, romances from other Lithuanian ethnographic regions, and contemporary folklore interpretations.

More than 20 participants play music, dance, and sing in the ensemble. Members of the “Salduvė” instrumental group play various Lithuanian folk instruments: violins, bandoneon, basedla (three-stringed folk double-bass), diatonic button accordion, kanklės (baltic psalterium), goathorn, lamzdelis (a type of recorder), skudučiai (multi-pipes whistles), daudytės , ragai (wooden trumpets), birbynė (reed-pipe), pūslinė (folk bladder bass), drum, etc. The members of the folklore ensemble wear the national costumes of the ethnographic regions of Aukštaitija and Žemaitija, which are replicas of the 19th century clothes preserved in museums.

“Salduvė” delivers many concerts, cherishes and disseminates Lithuanian folk music, choreography and narrative folklore not only in Šiauliai, but also all throughout Lithuania. It has repeatedly participated in folklore festivals “Skamba skamba kankliai”, “Baltica” in Vilnius, “Saulelė raudona” in Plungė, “Jurginės” in Palanga, “Saulės žiedas”, “Ant rubežius” in Šiauliai, “Atataria lamzdžiai” in Kaunas, “Tek saulužė ant maračių” in Nida, “Lek gervelie” in Kelmė, Lithuanian song festivals, etc.

The ensemble participated in joint music projects featuring folklore singers Veronika Povilionienė, Loreta Sungailienė, Rasa Serra, beatboxer and vocal percussionist Shodekeh (USA), saxophonist Gediminas Brūzga, drummer Gintas Gascevičius, Šiauliai Wind Orchestra, Šiauliai Chamber Orchestra, Lithuanian Military Orchestra, folk music ensemble “Saulė”, actors of Šiauliai State Drama Theater, etc. The ensemble collaborates with the Balingen Folk Art House (Germany), organizes the folklore festival “Atvažiuoja žolynai”, contributes to the organization of an international folk contest-festival “The Flower of the Sun” (“Saulės žiedas”).

The folklore ensemble successfully performed abroad: in Latvia (1993, 2005, 2008, 2013), Czech Republic (1997), Hungary (1998, 2007), Great Britain (1998, 2004), Estonia (1999, 2003, 2010), Denmark (2000, 2013), Portugal (2002, 2009), Spain (2009), Slovakia (2003), Greece (2006), Turkey (2008), Germany (2010, 2011, 2012, 2014, 2018), Poland (2016).

“Salduvė” repeatedly participated in Lithuanian radio and television programs, released 6 music albums: “Salduvė” (1996), “Patrepsėkim” (“Let’s Stomper”, 2000), “Tarp Aukštaičių ir Žemaičių” (“Beetwen Higher Lithuania and Samogitia”, 2005), “Išlieti meilę lyg šaltinį” (“To Spurt Love Like a Spring”, 2007), “Kur eisiu, kur būsiu” (“Where I’d Go, Where I’d Stay”, 2019), “Skamba dainos vakarais” (“The Songs Sound in the Evenings”, 2020). The music pieces performed by “Salduvė” sound in the compilation albums: “Duokim garo!” (2001, 2004, 2009), “Sackpfeifen in Schwaben” (2012, 2018), “Kindertanze unserer Nachbarlander” (2015), “Šiaulėške žemaitėška i aple Žemaitėjė” (2016).

In 2008, the ensemble “Salduvė” was awarded the nomination of the best Lithuanian city folk ensemble for its excellent creative achievements and received the “Golden Bird” prize.

Darius Daknys is the leader of the ensemble.

You can find more information about the ensemble on the “Salduvė“ Facebook page.

You can listen to all music albums of the folk ensemble “Salduvė” on music platforms “Pakartot” (https://www.pakartot.lt/project/salduve ) and “Spotify”.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2020-11-30


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau