Paslaugos

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-142
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-227 redakcija)

ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

1. Patalpų nuoma
Pavadinimas Laikotarpis / kiekis Kaina eurais
1.1. didžioji salė 1 valanda 75/11*/43*
1.2. mažoji salė 1 valanda 50/7*/29*
2. Bilietų pardavimas
Pavadinimas Laikotarpis / kiekis Kaina eurais
2.1. į profesionaliojo meno renginį (poezijos spektaklį, literatūrinį-kūrybinį vakarą ir kt.):
2.1.1. suaugusiems 1 asmeniui 4
2.1.2. moksleiviams, studentams, pensininkams 1 asmeniui 1,5
2.2. į kamerinės muzikos koncertą:
2.2.1. regioninės reikšmės atlikėjas / atlikėjai:
2.2.1.1. suaugusiesiems 1 asmeniui 5
2.2.1.2. moksleiviams, studentams, pensininkams 1 asmeniui 2,5
2.2.2. respublikinės reikšmės atlikėjas / atlikėjai:
2.2.2.1. suaugusiesiems  1 asmeniui  7
2.2.2.2. moksleiviams, studentams, pensininkams 1 asmeniui 3,5
2.2.3. tarptautinės reikšmės atlikėjas/atlikėjai
2.2.3.1. suaugusiesiems 1 asmeniui 10
2.2.3.2. moksleiviams, studentams, pensininkams 1 asmeniui 5
2.3. į teatro spektaklį:
2.3.1. suaugusiems 1 asmeniui 5
2.3.2. moksleiviams, studentams, pensininkams 1 asmeniui 2,5
2.4. į vizualiojo meno parodą*:
2.4.1. suaugusiems 1 asmeniui 1,5
2.4.2. moksleiviams, studentams, pensininkams 1 asmeniui 0,5
2.5. į edukacinę programą: 
2.5.1. suaugusiųjų grupei (ne daugiau kaip 20 asmenų)  1 asmeniui 3
 2.5.2. moksleivių, studentų, pensininkų grupei (ne daugiau kaip 20 asmenų)  1 asmeniui  1

Įėjimas į parodas ikimokyklinio amžiaus vaikams, globos namų auklėtiniams, I ir II grupės invalidams nemokamas.

Šeštadieniais – šeimų diena: šeimoms su vaikais iki 16 m. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ parodų lankymas nemokamas.

*Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kūrybinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų kultūrinio, socialinio pobūdžio nekomerciniams renginiams darbo dienomis 8-17 val.

**Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų kūrybinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų asociacijų kultūrinio, socialinio pobūdžio nekomerciniams renginiams darbo dienomis nuo 17 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis.

3. Meno kūrinių pardavimas

3.1. meno kūrinio pardavimas 20 proc. nuo kūrinio pardavimo sumos
4. Kultūros produktų pardavimas
4.1. Kultūros produktų (leidinių – parodų katalogų, projektų katalogų, kompaktinių plokštelių ir pan.), suvenyrų, prekių su Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ simbolika (pieštukų, tušinukų, puodelių, padėkliukų, magnetukų, maišelių, kalendorių, marškinėlių ir pan.) pardavimo paslauga 1 paslauga Prekių savikaina (su PVM) nuo 1 ct iki 10 Eur – 40 proc.;

prekių savikaina (su PVM) nuo 10,01 Eur iki 20 Eur – 30 proc.;

prekių savikaina (su PVM) nuo 20,01 Eur – 20 proc.;

5. Folklorinio ansamblio koncertas
Pavadinimas Laikotarpis/ kiekis Kaina eurais
5.1. Šiaulių mieste 1 valanda 200
5.2. ne Šiaulių mieste 1 valanda 300
6. Renginių organizavimo paslaugos
Pavadinimas Laikotarpis/ kiekis Kaina eurais
6.1. konferencijos, teminio vakaro, proginio renginio parengimas 1 renginys 170
6.2. seminaro parengimas 1 renginys 140
 Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2020-07-13

„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau