„Sovietinių lagerių kalinės Jadvygos Bieliauskienės kūryba“

Šių metų kovo 8 d. (penktadienį) 17 val. „Laiptų galerijoje“ unikalios parodos „Sovietinių lagerių kalinės Jadvygos Bieliauskienės kūryba“ atidarymas ir filmo „Lagerių moterys. Jadvyga Bieliauskienė“ pristatymas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Parodoje virš 50 piešinių ir akvarelių iš Intos lagerio. Sūnus Žilvinas Beliauskas knygoje apie J. Bieliauskienę rašo: „Aš vartau popieriaus lapus su jos piešiniais ir akvarelėmis iš Intos lagerio ir netrukus po paleidimo. Šiaurės šalčio įelektrintas oras, stingstantys dūmų kamuoliai iš kaminų, naktinis sniego blizgesys, o taip pat natiurmortai, nušiurusi darbinė pirštinė, nunešiotas lagery batas. Viskas su smulkiomis detalėmis…“

J. Bieliauskienė (1929 – 2009) mokėsi Kretingos ir Palangos gimnazijose. Būdama gimnazistė ji įsitraukė į pasipriešinimo veiklą, buvo suimta 1948 m., nuteista 25 metams laisvės atėmimo ir įkalinta Intos lageryje Komijoje. Po J. Stalino mirties išlaisvinta 1956 m. Nuo 1971 m. Jadvyga Bieliauskienė vėl ėmėsi pasipriešinimo veiklos – aktyviai kovojo prieš tikinčiųjų persekiojimą, platino pogrindinę savilaidos spaudą, dirbo su jaunimu – rengė politines patriotines menines programas. Už tai antrąkart suimta 1982 m. ir nuteista 4 metams laisvės atėmimo ir 3 metams tremties „už valstybės pagrindų griovimą“. „Perestroikos“ laikais dėl tarptautinių žmogaus teisių organizacijų, JAV prezidento R. Reagano ir kitų demokratinių šalių politinių lyderių spaudimo buvo atleista nuo trėmimo bausmės ir 1986 m. išlaisvinta. Grįžusi įsiliejo į Sąjūdžio, Krikščionių-demokratų partijos ir kitų organizacijų veiklą, platino Sąjūdžio spaudą. Po kruvinųjų 1991–ųjų Sausio įvykių įkūrė Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios broliją, buvo jos vadovė.

Reportažas iš parodos atidarymo

Jadvygos Bieliauskienės kūrybos darbų parodos atidaryme ir filmo „Lagerių moterys. Jadvyga Bieliauskienė“ pristatyme dalyvaus sūnus Žilvinas Beliauskas, lietuvių liaudies muzikos koncertą dovanos folkloro ansamblis „Salduvė“.

Akimirkos iš parodos atidarymo ir filmo pristatymo.

Paroda veiks iki kovo 20 dienos.

Maloniai kviečiame!

Organizatoriai,
Tel.: (8 41) 20 06 43.


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau