„Virš kasdienybės“

Šių metų birželio 10 d. (trečiadienį) 18 val. „Laiptų galerijoje“ (Žemaitės g. 83) atidaroma tapytojų Individualistų grupės kūrybos paroda „Virš kasdienybės“. Parodos kuratorius Algimantas Stanislovas Kliauga.

„Menas kaip individualybės, tautybes ir modernumo ekspresija“ – šia Juozo Keliuočio citata Individualistų grupė 1993 metų balandį atidarė pirmąją savo dailės parodą ir pradėjo aktyvią, jau du dešimtmečius trunkančią veiklą. Skirtingus įvairių kartų dailininkus subūrė siekis išsaugoti ir puoselėti mūsų krašto dailės tradicijas, kurios Nepriklausomybės pradžioje, kintant meno vertybių sampratai, įgavo naujos prasmės.

Individualistų grupės įkūrėjas – Aloyzas Stasiulevičius – vienas iš septinto dešimtmečio Lietuvos dailės reformatorių, naujos tapybos plastikos kūrėjų. Grupei aštuonis metus vadovavo Svajūnas Armonas, vėliau šias pareigas perėmė dabartinis vadovas Algimantas Stanislovas Kliauga. Sambūrio veikloje įvairiu metu yra dalyvavę tapytojai, grafikai, skulptoriai. Nuo 1995 metų Individualistai yra neformali tapytojus vienijanti grupė, kurią sudaro Vilniaus ir Klaipėdos dailininkai. Pirmoji Individualistų paroda (1993 m. balandžio 28 d.) buvo atidaryta Klaipėdos parodų rūmuose, vėliau parodos buvo organizuojamos įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose. Per dvidešimt metų grupė yra surengusi daugiau nei 26 parodų (Londone, Berlyne, Atėnuose, Maskvoje, Jaltoje ir kt).

Šiuo metu Individualistams priklauso 22 nariai: Svajūnas Armonas, Danas Andriulionis, Antanas Beinaravičius, Ričardas Bartkevičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Pranas Gudaitis, Gražina Gurnevičiūtė, Linas Julijonas Jankus, Giedrius Kazimierėnas, Algimantas Stanislovas Kliauga, Romualdas Lankauskas, Edvardas Malinauskas, Arvydas Pakalka, Juozas Pranckevičius, Raimondas Savickas, Aloyzas Stasiulevičius, Leonardas Tuleikis, Gintarė Uogintaitė, Gražina Vitartaitė, Juozas Vosylius, Aleksandras Vozbinas.

Individualistai savo kūryboje nesilaiko griežtai apibrėžtų programinių ribų, čia sutelpa įvairios tendencijos ir stilistinės kryptys. Itin brangindami prieškario moderniosios tapybos tradiciją, jie aktyviai vysto plastinę meno kalbą, ypatingą dėmesį skiria spalvos, potėpio išraiškai, kūrinio visumos įtaigumui. Tačiau arsininkų suformuota ekspresyvios tapybos mokykla ir liaudies meno įtaka nėra vienintelis Individualistų semiamos tradicijos šaltinis. Pastaruoju metu vis dažniau atsigręžiama ir į XX a. pradžios Lietuvos dailės palikimą: romantizmo, simbolizmo jausmų ir vizijų pasaulį, realizmo bei impresionizmo menines nuostatas. Lietuviškos dailės tradicijos persipina su kitų kultūrų įtakomis, paveiksluose gimsta nauji įvaizdžiai, drąsios minčių transformacijos. Kiekvienas dailininkas vysto individualų braižą, remiasi skirtingomis inspiracijomis, bet juos jungia bendros kultūrinės šaknys, pagarba savo kraštui, istoriniam ir kultūriniam paveldui. Individualistų pasaulėvaizdyje itin svarbią vietą užima istorinė krašto atmintis. Jos dvelksmas paliečia įvairių žanrų kūrinius, įsikūnija figūrinėse karžygių scenose, daugiaprasmėse simbolių kompozicijose, papročių ir tikėjimų atspindžiuose. Istorija, kaip neatsiejama būties dalis, šmėsčioja nūdienos vaizduose, iškyla kultūros reliktų, istorinių personažų pavidalu. Praeities ir dabarties suartėjimas, laiko tėkmės integravimas į realybės sampratą – vienas pagrindinių Individualistų dailininkų pasaulėjautos aspektų. Istorija suvokiama kaip procesas, kurio dėsnių raidoje – blyksnių ir praradimų parabolėje – tvinkčioja amžinos gyvasties gysla. Narpliodamas sudėtingus jo ryšius, menininkas ieško universalių tiesų, savojo laiko atpažinimo ženklų.

Bėgant laikui, Individualistų veikla neprarado aktualumo. Šiais permainingais laikais ji padeda išlaikyti balansą tarp įsivyraujančių estetinių pažiūrų, įprasmina gyvybingą meno tėkmę, nuoseklią jo raidą, individualų ir išskirtinį kūrėjo meninį pasaulį.

„Laiptų galerijos“ lankytojams iš čia rengtų personalinių parodų pažįstama R. Bartkevičiaus, R. Bičiūno, J. Daniliausko, L. Jankaus, A. Stasiulevičiaus, A. Vozbino kūryba dabar pristatoma bendroje Individualistų grupės parodoje.

Paroda veiks iki rugpjūčio 4 d.

Maloniai kviečiame!

Organizatoriai,
Tel.: (8 41) 20 06 43.


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau