Antanas Krištopaitis (1921 – 2011)

Rugpjūčio 12 d. 18 val. Šiaulių „Laiptų galerijoje“ atidaroma dailininko Antano Krištopaičio [1921 – 2011) kūrybos paroda. Tai jau šeštoji jo paroda „Laiptų galerijoje“, bet šįkart neeilinė – skirta dailininko 100-osioms gimimo metinėms.

Daug jėgų gyvenime dailininkas atidavė lietuvių liaudies architektūros paveldui fiksuoti. Nupiešta ar nulieta per 600 bažnyčių, per 200 malūnų ir tiek pat retų medžių. Ne vienas A. Krištopaičio pieštas malūnas šiandien sunykęs, todėl dailininko piešiniai turi neįkainuojamą istorinę vertę.

Antaną Krištopaitį dera vadinti „Laiptų galerijos“ dailininku, kadangi veik visos jo parodos Šiaulių mieste rengtos šioje galerijoje. 1996 m. „Laiptų galerijoje“ vykusi paroda, kurioje buvo eksponuojami 60 autoportretų tapo rekordininke – autoportretų skaičiumi vienoje vietoje.

Šioje parodoje irgi matysime ne vieną autoportretą, bet drauge regėsime Antano Krištopaičio akvarelėse nulietas bažnyčias, malūnus, jo tremties ir kalėjimo kraštų vaizdus, žymių žmonių, kovotojų už Lietuvą portretus. Kai kurie darbai dar niekur parodose nebuvo rodyti.

Paroda veiks iki rugsėjo 4 d.     
                                                                                             Parengė Ričardas Jakutis

Informacija:
tel. 841 200 643
el.p. toma.galerija@gmail.com


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau