„Atvažiuoja žolynai“

2013 m. balandžio 13 d. (šeštadienį) 16 val. Šiaulių kultūros centre (Aušros al. 31) folkloro ansamblis „Salduvė“, „Laiptų galerija“ jau dešimtą kartą rengia folkloro šventę „Atvažiuoja žolynai“.

Renginio tikslas – skleisti tradicinį lietuvių liaudies muzikinį, choreografinį ir pasakojamąjį folklorą, supažindinti Šiaulių miesto gyventojus su skirtingų Lietuvos regionų tarmėmis, dainomis, šokiais, instrumentine muzika, tautiniais kostiumais, muzikos instrumentais, formuoti teisingą sampratą apie tradicinį lietuvių liaudies folklorą.

Šventę šiauliečiams dovanos virš 100 folkloro atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų: Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Mažosios Lietuvos. Šiais metais šventėje dalyvaus folkloro ansambliai: „Raskila“ iš Birštono, „Alka“ iš Klaipėdos, „Diemedis“ iš Kalvarijos, „Alksna“ iš Mažeikių, „Pulkelis“ iš Panevėžio, „Salduvė“ iš Šiaulių.

Šios folkloro šventės tema – tarmės.

Tad visus, visus, kas norit trankių šokių pažiūrėt, linksmų muzikėlių, skambių dainelių ir tarmiškų žodelių paklausyt, bočių ir prabočių kalbą išmanyt, kviečiame į 10-ąją folkloro šventę „Atvažiuoja žolynai“.

Renginys nemokamas!

Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblis „ALKA“
Vadovai Dalia Kiseliūnaitė ir Jonas Petrauskas

Ansamblis įkurtas 1980 m. Jo repertuare – autentiškos Mažosios Lietuvos bei Žemaitijos regionų dainos, šokiai, žaidimai, rateliai, instrumentinė muzika.

„Alka“ reprezentuoja Klaipėdos kraštą įvairiuose tarptautiniuose ir Lietuvos folkloro festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse.

Šiauliuose folkloro ansamblis „Alka“ pristatys dalį iš spektaklio „Jau saulelė“ (pagal K. Donelaitį). Tai ištrauka iš antrosios dalies „Vasaros darbai“, papildyta darbo ir vaišių dainomis iš kitų programų. Žiūrovai girdės K. Donelaičio „Metų“ ištraukas apie vasaros darbus, Mažosios Lietuvos šienapjūtės ir rugiapjūtės papročius: vainiko įteikimą su oracijomis, laistynes ir talkininkų vakaronę su dainomis ir šokiais.

Atlikėjai dėvi moksliškai rekonstruotus Mažosios Lietuvos kostiumus, groja instrumentais, kuriuos mini K. Donelaitis: cimbolais, smuikais, mediniais pučiamaisiais ir būgnu.

Kalvarijos folkloro ansamblis „DIEMEDIS“
Vadovė Žydruolė Mankauskaitė-Zenevičienė

„Diemedis“ susibūrė 1997 m. Ansamblio repertuarą sudaro: senosios sūduvių dainos, šokiai bei instrumentinė muzika. Muzikantai griežia tradiciniais liaudiškais instrumentais.

Kolektyvas koncertavo: Italijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje (laimėjo pagrindinį bei rėmėjų simpatijų prizus), dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose Lietuvoje: „Tai žiba žiburužiai“ Marijampolėje, „Baltica“ Vilniuje, „Tek saulužė ant maračių“ Nidoje, festivalyje Suvalkuose, „Ant vandens“ Jurbarke, „Subatos vakarėly“ Marcinkonyse, „Etninių regionių brydė“ Visagine, Lietuvių dainų šventėse bei Sūduvos regiono įvairiose šventėse. Ne kartą pasirodė Lietuvos TV laidose. Paruošė ne vieną teminę programą, bei įvairius muzikinius spektaklius.

„Diemedis“ išleido tris kompaktines plokšteles.

Už tradicinės muzikinė kultūros puoselėjimą ir menišką jos pristatymą ansambliui buvo įteikta 2005 m. Marijampolės apskrities kultūros nominacija ir Angelo statulėlė.

„Visi sueinam, patrypiam, pagiedam ir tep dūšioj ramu, tep smagu… Susigyveni su ta daina, kap su savo šeima…“, – pasakojo vadovė.

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „ALKSNA“
Vadovė Dainora Petrikienė

„Alksnos“ ansamblis gyvuoja nuo 1986 m. Kolektyvas daugiausia dėmesio skiria žemaičių krašto folklorui ir tautosakai. „Alksna“ dalyvauja miesto, rajono šventėse ir renginiuose, folkloro festivaliuose Lietuvoje, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, koncertavo Suomijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje. „Alksna“ išleido kompaktinę plokštelę „Onkstei ryta keldama“, leidinį su kompaktine plokštele „Nedieliuos rytieli”, kurioje įrašytos Mažeikių krašto liaudiškos dainos, pasakojimai ir rateliai.

Panevėžio folkloro ansamblis „PULKELIS“
Vadovai Lina Bartašienė ir Albertas Bartašius

Mūsų kolektyvas „gimė” 2000-ųjų vasarą, tuomet, bevakarojant artimų draugų būrelyje, buvo vieningai pritarta idėjai burtis į folkloro ansamblį. Prieš tai dalyvavę skirtingų kolektyvų veikloje, nusprendėme sukurti savą – bendrasielių pulkelį: šokti lietuvių liaudies šokius ir dainuoti liaudiškas dainas. Ilgai ieškojome vietos repeticijoms, vadovo – reikėjo žmogaus, kuris ne tik pats mokėtų, bet ir kitus galėtų pamokyti folkloro dainų ir šokių. Mūsų pirmąja vadove tapo Lina Ramanauskaitė. Repeticija po repeticijos – ir gimė ansamblio pavadinimas – „Pulkelis“.

Mūsų ansamblis originalus tuo, kad dalyviai repetuoja ir šventes švenčia šeimomis. Kūdikėliai, dar būdami įsčiose „lanko“ repeticijas, o ropinėti ir vaikščioti išmoksta, girdėdami protėvių melodijų skambesį. Toks gyvenimo būdas atitinka ansamblio tikslus: puoselėti lietuvių liaudies tradicijas ir papročius bei perduoti juos naujajai kartai.

„Pulkelis“ dalyvauja įvairiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Birštono kultūros centro folkloro ansamblis „RASKILA“
Vadovai Roma Ruočkienė ir Algirdas Seniūnas

Kaitrios saulės ir vieškelio dulkių iškankinta žolelė atsigauna tada, kai jos lapai apsipila rasos karoliais. Rūpesčio voratinklių išvargintą žmogaus sielą prikelia tylūs melodijos akordai.

Tokiu gražiu tikslu – liaudies daina, šokiu, instrumentine muzika, žaidimais, pasakojimais gaivinti savo ir aplinkinių širdis – 1989 metų rugsėjį Birštone įkurtas folkloro ansamblis, vėliau pavadintas skambiu ir prasmingu „Raskilos“ vardu. „Raskilos“ dalyviai – ne tik Birštone užaugę ar gyvenantys žmonės. Todėl ir ansamblio repertuaras – įvairių Lietuvos etnografinių regionų, skirtingų laikotarpių muzika. Tačiau pagrindinė repertuaro dalis, kaip ir dera paribio dzūkams, yra pietų Lietuvos folkloro lobiai.

„Raskila“ dalyvavo daugelyje garsių renginių: Pasaulio lietuvių dainų šventėse, festivaliuose „Skamba skamba kankliai“, „Dzūkų godos“, „Plaukia sau laivelis“, „Atvažiuoja žolynai“, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltika“, „Europiada“, koncertavo Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Latvijoje, tapo respublikinio konkurso „Duokim garo!“ finalininkais ir prizininkais.

Kūrybinės veiklos 15-os metų sukakčiai išleido kompaktinę plokštelę

Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblis „SALDUVĖ“
Vadovai Violeta Daknienė ir Darius Daknys

Šiaulių miesto rytiniame pakraštyje yra istorinis piliakalnis, Salduvės kalnu vadinamas, todėl neatsitiktinai šio miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ folkloro ansamblis pasirinko „Salduvės“ vardą. Ansamblis gyvuoja nuo 1986 metų. Šiauliai – apskrities centras, kurio teritorijoje susieina dvi Lietuvos etninės sritys – Aukštaitija ir Žemaitija, todėl „Salduvės“ repertuare aukštaičių ir žemaičių dainos, šokiai, muzika, žaidimai, pasakojimai. „Salduvė“ daug koncertuoja, populiarina folklorą vakaronėse ne tik Šiaulių mieste, bet ir visoje Lietuvoje. Sėkmingai koncertavo užsienyje: Latvijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Danijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Graikijoje, Turkijoje, Vokietijoje. „Salduvė“ ne kartą dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos laidose, yra išleidusi 4 muzikinius albumus: „Salduvė”, „Patrepsėkim”, „Tarp aukštaičių ir žemaičių“, „Išlieti meilę lyg šaltinį“. Už puikius kūrybinius pasiekimus „Salduvės“ ansambliui buvo paskirta geriausio 2008 m. Lietuvos miesto folkloro ansamblio nominacija ir įteikta „Aukso paukštė“.

Maloniai kviečiame!

Folkloro šventės „Atvažiuoja žolynai“ akimirkos.


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau