Justino Marcinkevičiaus 90-ojo gimtadienio dieną „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“

Kovo 10 d. 18 val. – poezijos ir muzikos vakaras.

Tekstus skaito aktorius Andrius Bialobžeskis. Dalyvauja klarnetininkas Haroldas Parulis.

Justino Marcinkevičiaus (1930 – 2011) gimimo dieną, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse kviečiame į poezijos ir muzikos vakarą „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“ pagal to paties pavadinimo knygą. Auksinio scenos kryžiaus laureatas, aktorius Andrius Bialobžeskis skaitys ištraukas iš naujausios Just. Marcinkevičiaus poezijos rinktinės. Tai po rašytojo mirties rastos eilės, atpažįstamos iš gimtosios istorijos, kalbos, kultūros, žmogaus santykio su laiku temų, bet  ir kitokios, labiau atitinkančios filosofinės lyrikos kanoną. 

Just. Marcinkevičiaus nuopelnai šaliai ir literatūrai įvertinti nepriklausomybės metais: 2001 m. jis apdovanotas Lietuvos nacionaline literatūros ir meno premija. Per 100 rašytojo knygų – tai poemos, esė, vaikų literatūra ir kt. Pats poetas suskaičiavo parašęs apie pusantro tūkstančio eilėraščių. 

Pasak poeto, kritiko Arno Ališausko, „Justino Marcinkevičiaus pavyzdys įrodo, kad poeto populiarumas yra ir jo prakeikimas (…) pats Justinas Marcinkevičius, ir vertingoji jo poezijos dalis lieka kažkur nuošaly, nutylima, tarsi nesanti.“ Tautos džiaugsmus, netesėjimus, paklydimus skaudžiai išgyvendavęs poetas per savo jubiliejų šventes prašydavo mažiau ploti, daugiau įsiklausyti į lietuvišką žodį: 

Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga

Kas griebia už gerklės kito viltį ir smaugia ją, rėkdamas savo teisybę? Tenušvinta jo dvasia šalia mūsų sesers vilties, uždegančios žvakę tamsoje – visiems. Ji žiūri į ateitį, ji viliasi, kad mato. Neišdurkime jai akių, nes apaksime patys“. 

Just.Marcinkevičius – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I ir III laipsnio ordinų kavalierius, Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, Tautos namų garbės pirmininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos, F. Šilerio universiteto (Vokietija) kolegijos „Collegium Europaeum“ narys.

Bilieto kaina 5 € / 2,5 €


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau