„Laiptų galerija“ atveria duris!

Šalyje galiojant karantinui, lankantis galerijose privalu laikytis nustatytų asmens apsaugos reikalavimų.

Galerijoje vyresni nei 6 metų asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).

Lankytojai privalo eilėse prie kasų, aptarnavimo vietų, prie įėjimo į galeriją bei galerijos viduje laikytis saugaus ne mažesnio, kaip 2 metro atstumo vienas nuo kito, išskyrus vienos šeimos narius ar vieno namų ūkio narius.

Galerijoje negali lankytis asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

Galerijoje vienu metu gali lankytis ribotas lankytojų skaičius, kuris apskaičiuojamas pagal galerijos plotą, todėl esant maksimaliam leistinam galerijos lankytojų skaičiui, galerijos darbuotojas gali neįleisti naujų lankytojų bei paprašyti palaukti lauke.

Daugiau informacijos:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a0823d2837511eb84c497f41d72a99a


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau