2011 m.

Parodos, įvykusios „Laiptų galerijoje“ 2011-aisias:

01.07 – 01.27 d. Lietuvos Dailininkų sąjungos pirmininko Eugenijaus Nalevaikos akvarelių paroda „Fragmentai“;
01.12 – 02.07 d. Projekto „Laisvė – gyventi, gyventi – laisvė“ dalyvių paroda (mažoji salė);
01.19 – 02.14 d. Šiaulių J. Janonio gimnazijos dailės studijos „Koloritas“ narių kūrybos paroda „Jausmai“ (III a. parodų salė);
01.28 – 02.17 d. Petro Rakštiko tapybos paroda „RA 11“;
02.08 – 03.11 d. Arvydo Jasaičio fotografijos paroda „Mikropasaulis“ (mažoji salė);
02.15 – 03.09 d. Kornelijaus Užuoto fotografijos paroda „Boulevard“ (III a. parodų salė);
02.18 – 03.17 d. In Memoriam. Menotyrininko Jono Sidaravičiaus kūrybos darbų paroda;
03.10 – 03.31 d. Antano Matulevičiaus tapybos paroda „Laisvės ilgesio ženklai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dienai (III a. parodų salė);
03.18 – 04.07 d. 19-asis „Laiptų galerijos“ gimtadienis. Jūratės Mykolaitytės ir Klaudijaus Petrulio (Vilnius) tapybos darbų paroda;
04.08 – 04.28 d. L.L. Katino, R. Martinėno, A. Skačkausko, N. Saukienės, A. Savicko, M. Skudučio, R. Sližio, S. Teitelbaumo ir kt. kūrybos paroda „Paprasta pilnatvė“;
04.14 – 05.05 d. Dainų neformalaus švietimo naujųjų medijų mokyklos mokinių paroda „Sonatos“, skirta M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms (vad. M.Ruzgytė) (III a. parodų salė);
04.29 – 05.19 d. Eduardo Juchnevičiaus (grafika), Sigito Prancuičio (asambliažai), Raimondo Trušio (tapyba) kūrybos paroda „Sukaustyti latrai“;
05.06 – 06.09 d. Stasio Povilaičio fotografijos paroda „Tik arkliai“ (III a. parodų salė);
05.20 – 06.09 d. Jono Nekrašiaus fotografijos paroda-akcija „Sala Japonija“;
06.03 – 06.15 d. Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos nuteistųjų kūrinių ir rankdarbių paroda „Esu ne tas, kas buvau – esu tas, kas būsiu“ (mažoji salė);
06.10 – 06.21 d. Tarptautinės XIII-osios vaikų ir jaunimo bienalės „ŽARY 2010“ ekslibrisų paroda;
06.22 – 06.30 d. Zitos Vilutytės grafikos ir piešinių paroda „Tamsus žemėlapis“;
07.01 – 07.30 d. A. Galdiko, A. Savicko, R. Bičiūno, B. Uogintienės, A. Motiejūno, V. Karatajaus, J. Čeponio, Č. Znamierovskio, H. Čerapo, A. Petrašiūnaitės, L. Jankaus, A. Skačkausko XX a. antroje pusėje sukurtų paveikslų iš E. Armoškos fondų paroda „1Q80“;
08.03 – 08.25 d. Jurij Jakovenko (Baltarusija) grafikos paroda „Alfabetas“;
08.06 – 09.02 d. Tarptautinio projekto-plenero „Šiaulių Monmartro Respublika“ dalyvių paroda (III a. parodų salė);
08.20 – 09.02 d. Tarptautinio grafikos plenero „Saulės miestas – visada geras oras“ dalyvių paroda;
09.03 – 09.29 d. Vilmanto Dambrausko fotografijos paroda „Saulės miestas – rytojus prasideda vakar“, skirta Šiaulių m. 775-osioms metinėms;
09.08 – 09.27 d. Linos Vaitkevičiūtės tapybos paroda „Prisotintas druskos tirpalas“ (III a. parodų salė);
09.28 – 10.13 d. 6-oji Šiaulių miesto dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „VI“ (III a. parodų salė);
09.30 – 10.13 d. Antano Visockio ir Viktorijos Visockytės kūrybos paroda „Tapybinis duetas“, skirta Antano Visockio 70-ečiui;
10.14 – 11.03 d. Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokytojų ir mokinių kūrybos paroda „Svajone surišiu jausmus…“, skirta gimnazijos 160-osioms metinėms (S. Ušinskas, Č. Janušas, J. Janulis, A. Krištopaitis, V. Čekanauskas, V. Rimkus ir kt.);
11.04 – 11.17 d. K. Užuoto, V. Vasiliauskaitės, N. Narbutaitės, R. Garalevičiaus, R. Sladkevičiūtsė-Dainienės ir V. Visockytės tapybos ir skulptūros paroda „Trečioji karta“;
11.18 – 12.01 d.

 

12.02 – 01.02

Rolands Gross tapybos paroda;

 

Kalėdinė miniatiūrų paroda

12.02 – 01.04 d. Lietuvių dailės klasikų V. Kasiulio, J. Rimšos, P. Domšaičio, J. Vaičio, K. Sklėriaus, V. Vizgirdos, S. Varašiaus, A. Galdiko, L. Katino, L. L. Katino, Č. Znamierovskio, S. Eidrigevičiaus, Š. Saukos XIX-oji Kalėdinė miniatiūrų paroda „Jau atvažiuoja Šv. Kalėda“.

„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau